Zaproszenie na regaty.

Ahoj żeglarze,
niezmiernie miło jest nam zaprosić na jubileuszowe XXX Żeglarskie Mistrzostwa Polski Lekarzy. Regaty wzorem lat ubiegłych odbędą się w miejscu, które naszym zdaniem sprawdziło się pod każdym względem w Ośrodku „Wrota Mazur” w Imionku k/Pisza www.wrota-mazur.com.
Regaty rozgrywać się będą w terminie 4-6 września 2020 r.

Wpisowe od załogi wynosi 2000 zł. (500 zł./os.) i zawiera dwa noclegi (4/5.09 + 5/6.09), pełne wyżywienie dla czteroosobowej załogi, jacht, koszt organizacji regat oraz ubezpieczenie. Udział dzieci do lat 6 bezpłatnie (w takim przypadku nie gwarantujemy noclegów i wyżywienia). Koszt udziału osoby towarzyszącej jest taki sam jak w przypadku uczestników regat i wynosi 500 zł.
Regaty odbędą się na 30 łodziach typu DELPHIA 21 na zasadach dobrze nam już znanych, w systemie przesiadkowym – dla przypomnienia po każdym dniu pływania ponowne losowanie jachtu. Każdy sternik biorący na siebie odpowiedzialność za jacht będzie musiał wnieść jednorazową kaucję w wysokości 200 zł., która zwrócona zostanie po zakończeniu regat.
Tradycyjnie, obydwa wieczory żeglarskie spędzimy przy muzyce na żywo.
Startują załogi 4 osobowe, w tym minimum 2 lekarzy, przy czym sternikiem jachtu musi być lekarz. Sternik jachtu (tj. osoba osobiście obsługująca urządzenie sterowe) musi posiadać stopień żeglarski – minimum żeglarza jachtowego. Zgłoszenia osobiste, telefoniczne, faxem lub pocztą elektroniczną w terminie do 20 lipca 2019 r. proszę składać w Biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie. Za zgłoszenie załogi uznaje się złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Dla porządku organizacyjnego prosimy załogi aby składając formularz załączyły kopię patentu sternika.
Szczegóły będą publikowane na stronie internetowej: www.regaty.wmil.olsztyn.pl
Podsumowując:

1. TERMIN
4 (piątek) – 6 (niedziela) września 2020 r.

2. MIEJSCE
Ośrodek WROTA MAZUR Imionek k/Pisza – jezioro Roś

3. OPŁATY
• 1800 zł. od załogi
• Osoba towarzysząca: 500zł.

W ramach wpisowego załoga otrzymuje dwa noclegi oraz pełne wyżywienie dla 4 osób, ubezpieczenie.
Wpłaty (wpisowe) na konto: 61 1140 1111 0000 3048 4600 1001

4. DANE ORGANIZATORA
Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska
ul. Żołnierska 16 C, 10-561 Olsztyn
tel. 89 539 19 29, fax. 89 534 44 83

5. ARTAKCJE
Dwa wieczory z muzyką 

Monday the 18th.
Design by 888