Zaproszenie na regaty.

Ahoj żeglarze,
niezmiernie miło jest nam zaprosić na jubileuszowe XXXII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Lekarzy. Wydarzenie organizowane przez Warmińsko-Mazurską Izbę Lekarską w Olsztynie rozegrane będzie w terminie 1-3 września 2023 r. na jeziorze Roś.

Wpisowe od załogi wynosi 2400 zł. (600 zł./os.) i zawiera dwa noclegi (1/2.09 + 2/3.09), pełne wyżywienie dla czteroosobowej załogi, jacht, koszt organizacji regat oraz ubezpieczenie. Koszt udziału osoby towarzyszącej jest taki sam jak w przypadku uczestników regat i wynosi 600 zł. Udział dzieci do lat 6 bezpłatnie (w takim przypadku nie gwarantujemy noclegów i wyżywienia). 
Regaty odbędą się na łodziach typu DELPHIA 21 na zasadach dobrze nam już znanych, w systemie przesiadkowym – dla przypomnienia po każdym dniu pływania ponowne losowanie jachtu. Każdy sternik biorący na siebie odpowiedzialność za jacht będzie musiał wnieść jednorazową kaucję w wysokości 200 zł., która zwrócona zostanie po zakończeniu regat.
Tradycyjnie, obydwa wieczory żeglarskie spędzimy wspólnie biesiadując.
Startują załogi 4 osobowe, w tym minimum 2 lekarzy, przy czym sternikiem jachtu musi być lekarz. Sternik jachtu (tj. osoba osobiście obsługująca urządzenie sterowe) musi posiadać stopień żeglarski – minimum żeglarza jachtowego. Zgłoszenia osobiste lub pocztą elektroniczną w terminie do 7 lipca 2023 r. proszę składać w Biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie. Za zgłoszenie załogi uznaje się złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty (decyduje kolejność wpłat). Dla porządku organizacyjnego prosimy załogi aby składając formularz załączyły kopię patentu sternika.
Szczegóły będą publikowane na stronie internetowej: www.regaty.wmil.olsztyn.pl
Podsumowując:

1. TERMIN
1 (piątek) – 3 (niedziela) września 2023 r.

2. MIEJSCE
"Wrota-Mazur" - Imionek k. Pisza

3. OPŁATY
• 2400 zł. od załogi
• Osoba towarzysząca: 600zł.

W ramach wpisowego załoga otrzymuje dwa noclegi oraz pełne wyżywienie dla 4 osób, ubezpieczenie.
Wpłaty (wpisowe) na konto: 61 1140 1111 0000 3048 4600 1001

4. DANE ORGANIZATORA
Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska
ul. Żołnierska 16 C, 10-561 Olsztyn
tel. 89 539 19 29

5. ARTAKCJE
Dwa wieczory z muzyką

Wednesday the 17th.
Design by 888